Algemene Voorwaarden

Inleiding

Algemene voorwaarden. Dat zijn toch van die lappen tekst vol juridisch jargon waar niemand iets van snapt? Niet bij Regel Renske :-) 

Ik vind het belangrijk om toegankelijk en benaderbaar te zijn, maar ik wil wel serieus worden genomen. Daarom heb ik in deze voorwaarden opgeschreven hoe ik graag met je samenwerk.

Heb je er vragen over? Stel ze gerust via renske@regelrenske.nl.

1. Wie is wie? 
Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als opdrachtgever. 
Lees je ‘Regel Renske’, ‘ik’ of ‘mij’ dan bedoel ik Regel Renske als opdrachtnemer, ingeschreven onder KvK-nr 68120192, gevestigd aan de Goetlijfstraat 91, 2596 RP Den Haag 

2. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?
Deze algemene voorwaarden horen bij alle opdrachten die ik doe, overeenkomsten die ik met je sluit en offertes die ik uitbreng. 
Als we afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan zijn deze afspraken pas geldig als we deze schriftelijk hebben vastgelegd. Dit kan ook per e-mail. 

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd of doordat dit onderdeel is vernietigd? Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. 

3. Wanneer is een opdracht een opdracht?
Voorafgaand aan onze samenwerking stuur ik je een offerte. Deze is 14 dagen geldig. Als je akkoord geeft op deze offerte, dan is er sprake van een opdracht. Je kunt dit akkoord ook per e-mail geven. 

Als je geen akkoord geeft op de offerte, maar wel meewerkt aan de uitvoering hiervan, bijvoorbeeld door het aanleveren van informatie, dan heb je hierdoor het benodigde akkoord gegeven en hebben we een geldige overeenkomst. Je moet dan mijn gemaakte uren gewoon betalen.

4. Wat zijn jouw tarieven? Kan ik de opdracht ook tussentijds opzeggen? 
Je kunt op 3 manieren met mij samenwerken. Hieronder omschrijf ik hoe:

a) Op basis van mijn uurtarief
In dat geval geef ik aan hoeveel tijd ik nodig denk te hebben voor het uitvoeren van een opdracht. Dit kan in de offerte of per e-mail. Deze opdrachten zijn tussentijds opzegbaar. Je kunt dit elk moment doen, maar je betaalt wel alle door mij gemaakte uren tot aan opzeggen. Deze uren moet je ook betalen als mijn werk nog niet af is en je mijn werk nog niet kunt gebruiken. 

b) Abonnement
Als je maandelijks terugkerende werkzaamheden voor me hebt, kun je een vast aantal uren per maand afnemen. Niet gebruikte uren worden meegenomen naar de volgende maand. Heb je ze ook dan niet gebruikt? Dan vervallen de uren. Ga ik over het aantal uren in een maand heen, dan maak ik eerst de uren van de maand ervoor op als deze er zijn. Anders stuur ik je een factuur voor de werkzaamheden tegen mijn normale uurtarief. 

Proefperiode
Ga je voor het eerst met me samenwerken? Dan starten we met een proefperiode van 3 maanden. Gedurende deze periode kunnen wij het abonnement allebei op elk moment opzeggen. In dat geval breng ik mijn gemaakte uren gewoon in rekening. Als je nog uren over hebt, restitueer ik het bedrag. Gedurende de proefperiode worden eventuele extra uren in rekening gebracht tegen het lagere uurtarief dat bij het abonnement hoort.

Na 3 maanden wordt het proefabonnement omgezet naar een gewoon abonnement. Hiervoor gelden andere regels voor het opzeggen. Bij een gewoon abonnement is de opzegtermijn 1 maand en dat moet je altijd voor het einde van de maand doen. Dat is ook het moment waarop je kunt aangeven of je jouw abonnement naar boven of naar beneden wilt bijstellen.

c) Blogabonnement

Ik bied 3 blogabonnementen aan, die elk beschikbaar zijn in 2 smaken: een basisvariant en een variant met extra opties. Het idee achter een blogabonnement is dat er op consistente basis, dus 1, 2 of 4 keer per maand, een blogpost verschijnt. Alleen dan kun je goed werken aan je online zichtbaarheid. Daarom is het in principe niet mogelijk om een blogpost door te schuiven naar de volgende maand.

Ook voor blogabonnementen geldt dat de opzegtermijn 1 maand is en dat je altijd voor het einde van de maand moet opzeggen. Dat is ook het moment waarop je kunt aangeven of je je abonnement naar boven of naar beneden wilt bijstellen.

Voor de blogabonnementen geldt de proefblogpost als proefperiode.

Je kunt ervan uitgaan dat ik in alle gevallen mijn werk zo goed en zo snel mogelijk doe. Mocht ik over een afgesproken aantal uren heen dreigen te gaan, dan neem ik contact met je op. Ik houd mijn gemaakte uren zorgvuldig bij en je kunt altijd inzicht krijgen in mijn urenadministratie.

Je kunt ervan uitgaan dat ik in alle gevallen mijn werk zo goed en zo snel mogelijk doe. Mocht ik over een afgesproken aantal uren heen dreigen te gaan, dan neem ik contact met je op. Ik houd mijn gemaakte uren zorgvuldig bij en je kunt altijd inzicht krijgen in mijn urenadministratie.

5.   Hoe werk ik graag met je samen? 
Zoals ik in de inleiding al aangaf, wil ik graag toegankelijk en benaderbaar zijn, maar wel serieus worden genomen. Een goede werkrelatie met mijn klanten is erg belangrijk voor mij. Daarom stuur ik je aan het begin van onze samenwerking een document waarin je kunt lezen hoe ik graag met je samenwerk en hoe je mij kunt bereiken.

Hieronder lees je de meest belangrijke afspraken: 

•    We komen allebei onze afspraken na en nemen elkaar en elkaars tijd serieus. Ik begrijp dat het een keer kan gebeuren dat je je afspraken niet kunt nakomen. Ik stel me dan ook begripvol op als je daar een goede reden voor hebt. Maar als je structureel zonder goede reden je afspraken niet nakomt, dan breng ik de gereserveerde tijd voor 50% in rekening.

•    Ik doe mijn uiterste best om op tijd het gewenste resultaat op te leveren als jij je uiterste best doet om op tijd aan te leveren wat ik daarvoor nodig heb: juiste, betrouwbare en volledige informatie. Ook zorg je ervoor dat ik mijn werk goed kan doen, door me op tijd toegang te geven tot bijvoorbeeld jouw Facebook-account, e-mailmarketingsoftware of website.

•    Als er iets wijzigt in de offerte of opdrachtomschrijving, dan kan dat invloed hebben op de opleverdatum. Of ik een planning haal, is dus afhankelijk van jouw medewerking. Een planning is daarom altijd indicatief.

•    Als ik op basis van een losse opdracht voor je werk, vraag ik je zo spoedig mogelijk – bij voorkeur binnen 1 week – te reageren. Dan zit het nog vers in mijn hoofd. Hoor ik 2 weken niks van je? Dan beschouw ik de opdracht als opgeleverd en stuur ik je een factuur.

•    Wanneer je beeldmateriaal of programmatuur aan mij ter beschikking stelt voor het uitvoeren van een opdracht, dan ben jij verantwoordelijk voor het betalen van de licentievergoedingen. Daarnaast is het belangrijk dat die materialen geen inbreuk maken op de rechten van anderen. Is dit niet goed geregeld? Dan vrijwaar je mij voor de schade als ik daarvoor aansprakelijk word gesteld. 

•    Vraag je mij je social-media-accounts voor je bij te houden? Dan leg ik de berichten in principe ter goedkeuring aan je voor voordat ik ze plaats. Wil je dit niet en mag ik de berichten zonder jouw toestemming plaatsen? Dan is dit voor jouw eigen risico.

6. Wat kun je wel en niet van me verwachten?
Ik zal me optimaal inspannen om de gewenste resultaten te leveren, maar ik kan geen garanties geven met betrekking tot bijvoorbeeld een hogere positie in Google, een hogere openratio of doorklikratio van je mails of meer likes of engagement op Facebook.

Als ik teksten voor je schrijf, dan ben jij verantwoordelijk voor de inhoud. Ik ben namelijk geen inhoudelijk expert. Controleer daarom altijd of de inhoud van de tekst juist en volledig is of laat dit door een inhoudelijk deskundige doen.

Laat je de door mij geschreven teksten printen of drukken? Dan moet je deze altijd zeer zorgvuldig controleren op fouten, bijvoorbeeld door een proefdruk aan te vragen. Controleer je de proefdruk niet of niet zorgvuldig? Dan kun je mij niet aansprakelijk stellen voor eventuele fouten.

7. Wat als je niet helemaal blij bent met mijn werkzaamheden? Of als we een (dreigend) conflict hebben? 

Geef op tijd aan of je blij bent met mijn werkzaamheden die ik voor je uitvoer. Of als je vindt dat iets niet lekker loopt. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken en hoeft het niet tot een geschil te komen. 

Als ik je de definitieve teksten of uitgewerkte opdracht stuur, dan hoor ik het graag uiterlijk binnen 14 dagen als je niet tevreden bent. Ik vraag je me dan een redelijke termijn te geven om jouw ontevredenheid op te lossen. Hoor ik niets van je, dan geldt de tekst of andere opdracht als opgeleverd. Je moet dan de volledige factuur betalen. 

Het samen oplossen heeft altijd mijn voorkeur. Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de rechter te Den Haag, of – als op basis van de wet een andere rechter bevoegd is – aan deze bevoegde rechter. Hiervoor geldt het Nederlands recht.

Wil je mij voor schade aansprakelijk stellen? Dan stuur je mij een brief of e-mail (een ingebrekestelling). Daarin geef je met voldoende voorbeelden en redenen aan waarvoor je mij precies aansprakelijk stelt. Ook geef je mij een redelijke termijn om op de brief te reageren of een oplossing te zoeken.

Als ik aansprakelijk ben, dan is deze aansprakelijkheid voor de schade beperkt tot maximaal driemaal het factuurbedrag van de opdracht. Als je een abonnement hebt afgesloten, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een halfjaar aan betaalde abonnementsgelden.

Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, of schade door bedrijfsstagnatie.

Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als ik door opzet of bewuste roekeloosheid de schade zelf heb veroorzaakt.

8. Welke regels gelden er rondom betaling? 
Bij een abonnement start ik meteen met mijn werkzaamheden, maar als je binnen 2 weken niet betaald hebt, dan schort ik mijn werkzaamheden op totdat je het abonnementsbedrag hebt voldaan. De verplichting tot de maandelijkse betalingen blijft in dat geval doorlopen, tenzij je het abonnement opzegt, volgens de regels rondom opzeggen hiervoor (zie 4c). 

Voor losse opdrachten stuur ik je een factuur na oplevering van de opdracht. De betalingstermijn voor mijn factuur is 14 dagen. 

Voor zowel abonnementen als losse opdrachten geldt dat ik de wettelijke rente en incassokosten in rekening kan brengen als je te laat betaalt.

9. Wat mag je met mijn teksten en social-mediaberichten doen?
Als je mijn factuur betaald hebt, dan mag je mijn werk gebruiken voor je eigen bedrijf. Je mag de teksten die ik heb geschreven bijvoorbeeld opnemen in je nieuwsbrief, op je website plaatsen of gebruiken op social media. Je mag de tekst niet aan een ander bedrijf geven om te gebruiken. Wil je dit wel doen? Vraag dan altijd eerst toestemming aan mij.

Zo, dat waren mijn Algemene Voorwaarden. Best goed te lezen, toch? ;-) Is er toch nog iets onduidelijk, stuur dan een mailtje naar renske@regelrenske.nl. Ik beantwoord je vragen graag!

Versie juli 2018