PRIVACYVERKLARING

Renske Holwerda vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen met renske@renskeholwerda.nl.

Artikel 1        Wie ben ik?

Renske Holwerda is een eenmanszaak, gevestigd te (2596 RP) Den Haag aan de Goetlijfstraat 91. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68120192. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2        Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren. 

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, Skype ID/Skypenaam en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij mij wilt laten werken en foto’s die je met mij deelt voor bijvoorbeeld jouw website of social-mediakanalen. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik zal deze gegevens binnen 1 jaar na de uitvoering van mijn opdracht verwijderen. Inloggegevens verwijder ik direct na de uitvoering van mijn opdracht.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, eventueel btw-nummer, klantnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou binnen 1 jaar verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zal ik je naam, e-mailadres, eventueel telefoonnummer of Skype ID/Skypenaam en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten binnen 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Renske Holwerda heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mailadres en social-media-account voor direct marketing en social-mediamarketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief of door mij te volgen op social media. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Daarnaast heb ik een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik track jouw gebruik van mijn website met Google Analytics en Squarespace Analytics en ben hierbij gebonden aan de bewaartermijnen van Google en Squarespace. Ik heb verwerkersovereenkomsten afgesloten met Google en Squarespace. Daarnaast heb ik de ‘Activity Log’ in Squarespace uitgeschakeld, waardoor Squarespace geen IP-adressen en andere persoonsgegevens van bezoekers verzamelt. Verder heb ik Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld door het laatste octet van het IP-adres te maskeren en het delen van gegevens uit te zetten. Bovendien maak ik geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren, kun je voorkomen dat je site-activiteit zichtbaar is voor Google. De Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard.

Squarespace en Google Analytics maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, website en inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Wanneer jij een afspraak met mij in wilt plannen, verwerk ik ook jouw Skype ID/Skypenaam. Door het plaatsen van je bericht en het versturen van het contactformulier deel je deze gegevens automatisch met mij. Testimonials over mijn diensten bewaar ik tot jij een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik 3 maanden na ons laatste contact.

Tot slot organiseer ik zo nu en dan een winactie of een challenge. Om jou de prijs op te kunnen sturen en de overeenkomst uit te kunnen voeren verwerk ik jouw naam, e-mailadres en leveringsadres. Ik verwijder deze gegevens binnen 30 dagen na afloop van de winactie.

Als je meedoet aan een van mijn challenges en je niet apart hebt aangemeld voor mijn nieuwsbrief, krijg je alleen mails rondom de challenge toegestuurd. Ik zal jouw gegevens binnen 30 dagen na afloop van de challenge verwijderen.

Artikel 3        Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik enkele gegevens over jou als persoon verwerk waar ik inzicht toe heb via mijn klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan mijn opdrachtgevers waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.

Artikel 4        Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Renske Holwerda om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Renske Holwerda.
4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar renske@renskeholwerda.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5        Wie ontvangen jouw gegevens?

Renske Holwerda zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6        Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar renske@renskeholwerda.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie juli 2018